Aktualno

ZBIRAMO PREDLOGE GLEDE NOVEGA, DODATNEGA ZAKONSKEGA ANTI-KORONA PAKETA

6. april 2020

Vlada do srede (8. april) do polnoči zbira predloge glede novega zakonskega paketa. Z njim naj bi popravili napake prejšnji teden sprejetega Mega zakona in vpeljali ukrepe, ki bodo pomagali zagnati gospodarstvo in življenje nasploh po koncu epidemije.

Predloge nevladnih organizacij zbira delovna skupina pod vodstvom državnega sekretarja Vinka Gorenaka na naslovu: vinko.gorenak@sds.si.
Če imate tudi sami kakšne predloge, nam jih prosim do konca jutrišnjega dne (tj. torka) posredujte na info@boreo.si, pa bomo mi zbrali predloge in jih skupaj posredovali dalje.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.