Aktualno

7. seja Otroškega občinskega sveta

10. oktober 2019

V sredo, 9. 10. 2019, smo v Mladinskem centru Postojna gostili udeležence 7. seje Otroškega občinskega sveta Občine Postojna.

Seje so se udeležili: lanska otroška županja Tinkara Vatovec, župan Občine Postojna Igor Marentič, predstavniki občinske uprave Občine Postojna in člani šolskih parlamentov postojnskih osnovnih šol in njihovi mentorji.

Člani Otroškega občinskega sveta so soglasno izvolili novo otroško županjo Nino Blažek (OŠ Miroslava Vilharja) in dva otroška podžupana - Terezo Premrl (OŠ Antona Globočnika) in Aleksa Kontlja (OŠ Prestranek). Staro vodstvo Otroškega občinskega sveta (županja Tinkara Vatovec in podžupanji Lara Gašič in Urška Letič) je tako predalo vodenje novim mladim, ki bodo zagotovo dostojno nadaljevali njihovo delo. Seveda jim želimo vse dobro in veliko uspeha pri zagovarjanju otrokovih pravic in dolžnosti ter reševanju mladinske problematike na lokalni ravni.

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.