Aktualno

YOU4EU: Osvojite 2000 EUR za razvoj inovativnih rešitev

28. maj 2019

Povezava do vira: https://www.pina.si/natecaj-sodelovanje-drzavljanov-2-0/

Imate idejo za digitalno orodje, ki bi prispevalo k boljšemu sodelovanju državljanov pri odločanju na lokalni, državni, regionalni ali evropski ravni in izboljšalo komunikacijo med državljani in odločevalci? Ali vaša ideja vsebuje inovativen pristop za reševanje izzivov? Imate v ekipi vsaj enega člana, starejšega od 18 let? Če imate zanimivo idejo, ki bi jo želeli razviti ali dodelati in še ni objavljena, vabljeni k sodelovanju v natečaju!

Rok za prijavo na natečaj je 15. junij 2019.

Kdo se lahko prijavi?
Prijavite se lahko posamezniki ali ekipe, študenti, aktivisti, organizacije, start up podjetja ali civilne iniciative, ki želijo vplivati na boljšo družbo in procese upravljanja, ali še bolje – konzorcij različnih organizacij! Vabimo vas, da razvijete uporabniku prijazne digitalne rešitve, kot so: spletna orodja ali portali, komunikacijska orodja, mobilne aplikacije in podobno.

Kako lahko ideja prispeva vsem?
Državljanom lahko pomaga do večje vključenosti v procese odločanja in tako premosti vrzel med državljani in organi oblasti. Vaša ideja mora prispevati v smeri učinkovitejših procesov upravljanja, večje transparentnosti in krepitve demokracije.

Nagrada – kaj dobite v zameno?
V okviru natečaja je razpisana finančna nagrada v višini 2000 evrov (znesek vključuje stroške transakcij in davke, kar pomeni, da je dejanski znesek, ki ga tekmovalci prejmejo, odvisen od njihove države prebivališča). Če boste uvrščeni v finalni krog natečaja, boste imeli možnost kratke predstavite svoje ideje pred strokovnjaki za tehnologije, vladnimi predstavniki in mednarodnimi neprofitnimi organizacijami na zaključnem dogodku, ki bo septembra 2019 v Zagrebu.

Javno dostopni viri in odprti podatki
Nagrajena digitalna rešitev bo morala biti na voljo kot odprtokodna rešitev, dostopna javnosti. Če rešitev temelji na razpoložljivih odprtokodnih rešitvah in uporablja oziroma spodbuja uporabo odprtih podatkov, je to še dodatna prednost.

Kako se prijavite?
Preprosto! Izpolnite prijavni obrazec na tej povezavi: [SURVEY MONKEY LINK] Prijavo je treba oddati v angleškem jeziku.

Postopek izbora in nadaljnji koraki
Vaše projektne ideje bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: učinek na skupnost, inovativnost, potencial za izvedbo, trajnost in okvir uporabe odprtih podatkov. Ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali zunanji strokovnjaki ter predstavniki iz konzorcija organizacij v projektu YOU4EU, bo o najboljših projektnih idejah odločala v dveh krogih natečaja. V kolikor bomo potrebovali dodatne informacije, bomo stopili v stik z vami v drugem krogu izbora.

Po zaključku izbora bo največ pet finalistov (ekip ali posameznikov) povabljenih, da svojo idejo predstavijo na zaključnem dogodku v Zagrebu, ki bo septembra 2019, kjer bo razglašena zmagovalna ideja in podeljena nagrada za razvoj digitalnega orodja.

Projekt YOU4EU
Natečaj je organiziran v okviru projekta »YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0«, katerega cilje je premik položaja državljanov iz pasivnih akterjev v zagovornike sprememb, ki so opolnomočeni in motivirani za sodelovanje v demokratični družbi na ravni Unije in razumejo svojo vlogo v procesih odločanja. Projekt je podprt s strani programa Evropske unije »Evropa za državljane«.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.