Aktualno

Drugi javni poziv za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO

28. maj 2018

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/1984/drugi-javni-poziv-za-oblikovanje-produktov-na-podrocju-zagovornistva-in-novih-storitev-nvo/

V sklopu javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev je na voljo še 34.700 evrov!

Ponovno vabimo nevladne organizacije, da storitve ali produkte predstavijo in povep, zakaj bo ravno z vašo storitvijo sektor še boljši, še učinkovitejši in še močnejši. Posebej so zaželene tiste storitve ali produkti, ki naslavljajo probleme z različnih vsebinskih področij.

Poziv odprt od 15. 11. 2017 do porabe sredstev!

SREDSTEV NA VOLJO: 34.700 EUR

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.