Aktualno

Vabilo na brezplačno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje

16. maj 2018

Povezava do vira: www.pina.si/usposabljanje-za-lazje-in-ucinkovito-vkljucevanje-priseljencev-v-lokalno-okolje/

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, z namenom ustvarjanja učinkovitega podpornega okolja za priseljence, organizira tridnevno usposabljanje za lažje in učinkovito vključevanje priseljencev v lokalno okolje, ki bo v E-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper) od 25. do 27. maja 2018.

Tridnevno usposabljanje je namenjeno prostovoljcem/-kam in strokovnim delavcem/-kam, ki nudijo ali želijo nuditi podporo priseljencem oz. tujcem pri vključevanju v družbo.

Usposabljanje bo vodil Jaka Kovač, zunanji sodelavec Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, izvajalec usposabljanj za prostovoljce, vključevanje migrantov, beguncev, nenasilne komunikacije in medkulturnega dialoga.

Obravnavane bodo naslednje teme:
• temeljno zakonodajo, ki obravnava ciljne skupine (njihove pravice in terminologija, razumevanje različnih statusov),
• medkulturni dialog – vzpostavljanje stika z ljudmi iz drugih kultur,
• teorijo in veščine nenasilne komunikacije,
• vživljanje v situacijo in potrebe migrantov,
• etične dileme pri delu z migranti,
• integracijo migrantov.

Usposabljanje je brezplačno. 

Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno ponedeljka, 21. maja 2018. Število mest je omejeno, zato priporočamo čim prejšnjo prijavo.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.