Aktualno

Sopotniki iščejo prostovoljce

22. februar 2018

Povezava do vira: www.sopotniki.org/

S 1.03.2018 Sopotniki začenjajo svojo pot tudi v Postojni. Iščejo zaupanja vredne prostovoljce, ki se bodo pridružili zanesljivi ekipi Sopotnikov ter s tem omogočili lažji dostop starejšim v mesto.

Osnovna načela Sopotnikov

  •    starostnikom nudimo brezplačne prevoze do želene lokacije in nazaj v namenskem osebnem vozilu
  •    starostnike spodbujamo k aktivnosti – zakaj bi čakali na pomoč drugih, če se po opravkih lahko odpravijo sami
  •     sodelujemo – poleg prevoza starostnikom nudimo tudi druženje ob vožnji in pomoč pri opravkih (pomoč pri prenašanju težjih stvari, spremstvo)
  •     povezujemo – ljudem, ki živijo izven mestnih središč in večjih krajev, omogočamo obisk kulturnih prireditev, razstav, prijateljev v mestu, tako da zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz kulturnega dogajanja in družabnega življenja
  •     spreminjamo stanje, kjer pomoč starejšim zagotavljajo samo družinski člani – krepimo medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje
     

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.