Usposabljanja

Mednarodni projekti za šolnike 2

20. april 2021 ob 17.00,

Zaradi prednosti, ki jih prinaša sodelovanje v mednarodnih projektih, bomo v drugi delavnici glasno razmišljali, kako zastaviti vsebino projekta in kaj vse so ključni elementi vsebine.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Izvedeli bomo, kako projekt integrirati v šolski prostor, šolske ure, šolski predmet, itd. in kako načrtovati vključevanje različnih deležnikov (učiteljev, učencev, drugih šolskih delavcev, društev itd.). V nadaljevanju delavnice bomo predstavili nekaj primerov, kje lahko najdemo partnerje, kdo nam pri tem lahko pomaga, kaj nam projektne aktivnosti prinesejo (poleg dela), o čem vse je treba razmisliti pred oddajo projekta in s čim se ni treba ukvarjati.

Delavnica bo trajala tri šolske ure, izvajala pa jo bo Dolores Keš.

Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave pa so obvezne. Delavnica bo potekala prek spleta. Na dan delavnice boste na elektronski naslov, ki ga boste navedli v prijavi, prejeli povezavo.
Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.