Usposabljanja

Uspešna promocija kulturnega dogodka ali koncerta

14. november 2018 ob 16.00, Povšetova 37,1000 Ljubljana

Naučili vas bodo ključnih komunikacijskih prijemov, s katerimi boste uspešno razširili glas o svojem kulturnem dogodku, koncertu ali festivalu.

Komunikacija kulturnih dogodkov je zahtevna naloga, namreč – zaradi omejenih sredstev za klasično oglaševanje tega (skorajda) ni, vse manj je tudi specializiranih novinarjev in medijev ter razumevanja urednikov za kvalitetne prispevke o kulturnem dogajanju, še družbena omrežja od nas zahtevajo samo še oglaševanje.

Na 3-urni delavnici z Urošem Bonškom boste udeleženci odkrivali tiste komunikacijske prijeme, cilje, ciljne skupine in njim prilagojena osnovna sporočila in komunikativne vsebine, da bo komunikacijska podpora kulturnega dogodka, festivala uspešna in učinkovita. S seboj prinesite vsebine, ki bi jih v prihodnosti radi komunicirali – v drugem delu delavnice bomo delali na konkretnih primerih.

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki se v svojem kulturnem društvu ali zavodu ukvarjajo s promocijo tako posameznih kulturnih dogodkov kot festivalov .

Uroš Bonšek se s komuniciranjem profesionalno ukvarja že 12 let. 3 leta je delal v oglaševanju, nato bil 7 let vodja odnosov z javnostjo v Centru urbane kulture Kina Šiška, ki ji je priskrbel več kot 40 tisoč medijskih objav. Dve leti je bil vodja odnosov z javnostjo na CNVOS, kjer je komuniciral nevladniške akcije in medijske projekte (#nulapet), trenutno pa je zaposlen kot vodja vsebinskega marketinga v IT podjetju Marand.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.