Usposabljanja

Moč in uspeh prezentacije

29. maj 2018 ob 16.00, Ljubljana

Delavnica z Mojco Jović, temelji bodo praktični primeri iz poglavij učinkovite priprave na predstavitev, moči izgovorjene besede, nastopa pred skupino, blišča in bede powerpoint prezentacij, suverenosti, prepričljivosti, energije nastopa in fokusa nosilne misli.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Delavnica je namenjena vsem tistim, ki pri svojem delu mnogokrat nastopajo v javnosti – vodijo delavnice, sodelujejo na posvetih, okroglih mizah, nastopajo pred mikrofoni ali kamerami ali svoje ideje predstavljajo potencialnim sponzorjem ali donatorjem; ter tudi tistim, ki predstavljate ideje drugim in želite pridobiti njihovo strinjaje za izvedbo.

Delavnico bo izvedla magistra Mojca Jović, specialistka mednarodnega poslovanja, ima 23 let delovnih izkušenj v gospodarstvu. Znanje je pridobivala na EF Ljubljana in na Harvard Law School, kjer je pridobila certifikat s področij Skrivnosti uspešnega sklepanja poslov in Kako naporne pogovore spremeniti v produktivne. Iz poslovnega in osebnega coachinga se je certifirala na HarvardX po metodi Immunity to change in tudi pridobila certifikat iz poslovnega coachinga MGSCC (Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching). Mojca je v svojem delu usmerjena v praktične, uporabne, učinkovite pristope, ki dajejo takojšnje rezultate tako na poslovnem kot tudi osebnem področju.

Kotizacija (cene vsebujejo DDV): za člane CNVOS - 20 % popusta: 224 €; redna cena: 280 €

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.