Usposabljanja

Izobraževanje: pregled novosti varstva osebnih podatkov v NVO

22. maj 2018 ob 16.30, Zveza društev Mladinski center Postojna

Boreo, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko notranjske regije vabi na brezplačno izobraževanje o Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), ki bo v torek, 22. maja 2018 ob 16:30 v prostorih Mladinskega centra Postojna

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, angl. General Data Protection Regulation = GDPR), ki se bo pričela uporabljati od 25. maja 2018, spreminja pravila igre na področju pridobivanja in obdelave osebnih podatkov, ki bodo veljala tudi za vsa društva, zavode in druge nevladne organizacije. Ob predvidenih kaznih nobena organizacija tega področja ne bi smela ignorirati.

Za vas smo pripravili praktično izobraževanje, kjer vam bomo pojasnili novosti, ki jih prinaša Uredba o varstvu podatkov (GDPR).

Na izobraževanju vam bo pravnik, Mario Benkoč, PiNA, predstavil ključne novosti Uredbe GDPR, s poudarkom na možnih primerih v nevladnih organizacijah in odgovoril na morebitna vprašanje glede aplikacije uredbe v delovanje nevladnih organizacij.

Izobraževanje je brezplačno.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.