Usposabljanja

Kreativno razmišljati

24. april 2018 ob 16.00, Ljubljana

Delavnica je namenjena prav vsem, še posebej pa tistim, ki se v svoji nevladni organizaciji ukvarjajo z razvojem idej in pisanjem projektov, komuniciranjem in marketingom.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Kreativno razmišljanje bi moralo biti ena od glavnih kompetenc prav vseh nevladnih organizacij – kreativnost potrebujemo tako pri pripravi projektnih prijav, razvoju projektne ideje, oblikovanju projektnih partnerstev kot tudi pri komunikaciji s splošno in strokovno javnostjo, mediji in pri nagovarjanju sponzorjev, donatorjev ter pri kreiranju nevladniških kampanj.

Aljoša Bagola, eden najbolj priznanih in nagrajevanih oglaševalskih kreativnih direktorjev pri nas, vam bo na delavnici pokazal, da se lahko kreativnih pristopov tudi naučimo. Na podlagi nekaj odmevnih, tako domačih kot tujih nevladniških kampanj, boste udeleženci spoznali, kateri so tisti glavni koraki in poudarki, da ideja, ki jo imate morda le v mislih, dobi in postane tisto nekaj več.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.