Prireditve

Še zadnjič OČISTIMO SLOVENIJO - Očistimo Postojno

15. september 2018 ob 8.00, Postojna

Letošnja 2. čistilna akcija Očistimo Postojno 2018, zajema tako mesto Postojna kot njeno širšo okolico. Naša akcija se pridružuje projektoma World Cleanup Day Let’s Clean the World In One Day in Očistimo Slovenijo Še zadnjič

Vse občanke in občane, tabornike, skavte in druge prostovoljce, člane društev lepo vabimo na že tradicionalno čistilno akcijo Očistimo Postojno 2018.

Datum: sobota, 15. septembra 2018
Ura: 8:00 - 12:00
Zborno mesto: parkirišče pred PTC Primorko

Na zbornem mestu bodo udeleženci prejeli vrečke in rokavice (ter navodila o lokacijah čiščenja).

Organizatorji:
Občina Postojna
Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov steg Postojna 1

INFO in prijave:
Miha Uhelj – 041 304 287
Klemen Premrl - 031 251 835
email: ocistimo.postojno@gmail.com

 

https://www.ocistimo.si/

https://www.worldcleanupday.org/

Prijave organiziranih skupin, društev, šol, zavodov, .... sprejemamo do srede 12. 9. do 12h.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.