Prireditve

Po-stoj na živi ulici in Tržnica NVO 2018

2. september 2018 ob 15.00, Postojna

Tudi letos prvo nedeljo v septembru organiziramo dogodek Po-stoj na živi ulici in Tržnico NVO.
Zato Vas vabimo, da se nam pridružite in predstavite svojo organizacijo in delovanje le te. Prijave sprejemamo na spodnji povezavi.
Veselimo se ponovnega sodelovanja z vami.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.