Predstavitve

Soočenje kandidatov za župana Občine Postojna

9. november 2018 ob 17.00, Mladinski center Postojna

Bi želeli bodoče kandidate za župana Občine Postojna kaj povprašati, Vas zanima kakšna bo prihodnost Občine Postojna?

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Potem vabljeni na soočanje županskih kandidatov za župana Občine Postojna, v Mladinski center Postojna.

 

Po dogodku bo sledilo neformalno druženje z županskimi kandidati. 

 

Ker vsak glas šteje je pomembno, da sodelujemo in gremo na volišča!

 

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.