Posveti

Dajmo solidarnosti zagon!

10. april 2019 ob 16.00, Šolski center Postojna

V sklopu niza dogodkov POstoj na živi ulici z mladimi pdo sloganom PO-vej mi nekaj lepega in v sodelovanju z nacionalno agencijo za mlade MOVIT organiziramo regionalni dogodek Dajmo solidarnosti zagon!

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Kaj razumemo pod pojmom solidarnost, in kako jo lahko spodbujate v okviru vašega dela, bomo raziskovali na dogodku Dajmo solidarnosti zagon, ki bo potekal 10. 4. 2019 ob 16. uri v avli Šolskega centra Postojna, Cesta v staro vas 2.

Dogodek bo trajal približno 4 ure in nas bo popeljal od tega, kako je biti v čevljih nekoga drugega, do pogovorov o solidarnosti skupaj z mladimi.

Za hrano in pijačo je poskrbljeno!

Pridite in dajmo skupaj solidarnosti zagon!

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.