Posveti

Delavnica Kako pridobiti in ohraniti status delovanja v Javnem interesu, ter predstavitev novega zakona o NVO

26. februar 2019 ob 15.00, Postojna

Kot veste, morajo organizacije, ki so imele status v javnem interesu ob sprejemu Zakona o nevladnih organizacijah aprila 2018, svoje akte in delovanje do konca marca 2019 uskladiti s pogoji za pridobitev statusa po novem zakonu, da bi status obdržale.
Da vam bo pri tem lažje, za Vas organiziramo delavnico, ki jo vodi strokovnjak in pravnik s CNVOSa g. Matej Verbajs

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Vse nevladne organizacije, ki imate status delovanja v javnem interesu, morate do konca marca 2019 obvezno uskladiti svoje akte in delovanje z novim Zakonom o nevladnih organizacijam, sicer boste status izgubile. O uskladitvi morate s posebno izjavo poročati tudi pristojnemu ministrstvu. Vsem, ki bi na novo pridobili status boste na delavnicah dobili informacije o tem. 

Delavnica je namenjena predstavnikom društev, zvez društev, zavodov in ustanov, invalidskih in humanitarnih organizacij ter vseh ostalih organizacij, ki imajo status delovanja v javnem interesu, in ga želijo po sprejemu Zakona o nevladnih organizacij ohraniti. Namenjena je tudi organizacijam, ki že na podlagi zakona delujejo v javnem interesu, in želijo biti vpisane v evidenco nevladnih organizacij (kot npr. gasilska društva, lovska društva, ribiške družine).

Delavnico bo vodil: Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, je največji strokovnjak s področja nevladniškega prava pri nas. Sodeloval je pri pripravi mnogih predlogov predpisov, novel predpisov in zakonskih iniciativah v korist nevladnih organizacij. Bil je tudi aktiven član delovne skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih organizacijah.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.