Nacionalni razpisi

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu,
Naročnik: Fundacija za šport
Vrednost: 5.250.000 EUR
Datum objave: 8.1.2018
Razpisni rok: 22.1.2018
Kontakt: Marija Slovnik Hrvat
E-pošta: info@fundacijazasport.org
Telefon: 01/ 236 25 22
  Povezava do razpisa

se razpiše:

-    za področje športnih programov: 3.970.000 eur,
-    za področje razvojne dejavnosti v športu: 800.000 eur,
-    za področje športnih prireditev in promocije športa: 420.000 eur,
-    za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 60.000 eur.

Upravičeni prijavitelji Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 72/17).

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.