Nacionalni razpisi

Javni razpis za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu

Predmet razpisa: Namen javnega razpisa za razpisno področje B v letu 2018: finančna podpora Slovencem po svetu je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo po svetu, in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.
Naročnik: Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Vrednost: 800.000 EUR
Datum objave: 2.11.2017
Razpisni rok: 4.12.2017
Kontakt: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
E-pošta: urad.slovenci@gov.si .
Telefon: 01 230 80 00
  Povezava do razpisa

Cilji javnega razpisa so:
1.    utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu,
2.    medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
3.    delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
4.    vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev po svetu,
5.    medijska pojavnost na portalu Slovenci.si

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.