Nacionalni razpisi

Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije

Predmet razpisa: Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis, katerega predmet je (so)financiranje projektov, namenjenih promociji in uveljavljanju slovenskega jezika na področju jezikovnih virov, tehnologij in digitalizacije v letih 2018 in 2019.
Naročnik: Ministrstvo za kulturo
Datum objave: 11.10.2017
Razpisni rok: 30.10.2017
Kontakt: Magda Stražišar
E-pošta: magda.strazisar@gov.si
Telefon: (01) 369 5947
  Povezava do razpisa

Namen projektov je seznanjanje širše javnosti z jezikovnimi viri in tehnologijami, pri čemer bodo podprti projekti, kot so:
–    posebni dogodki, večmedijski projekti, prireditve, tekmovanja, portali, jezikovno svetovanje in druge nestandardne oblike dopolnilnega usposabljanja in promocije na področju jezikovnih virov in tehnologij, s katerimi se popularizira, širi ali razvija znanje o slovenščini na tem področju.
Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je ustrezno registrirana za opravljanje dejavnosti, v katero sodi predlagani projekt (izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), možna je tudi prijava pravnih oseb v konzorciju, ki izpolnjuje razpisne pogoje.

 

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.