Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Objavljen je razpis programa Evropa za državljane za leto 2018

Objavljeno: 12.1.2018

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani.
Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa: Več o tem...

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2017

Objavljeno: 8.1.2018

Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2017 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja.Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije. Več o tem...

Priložnost zame - Priložnost za zaposlovanje v nevladnih organizacijah

Objavljeno: 6.9.2017

Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki omogoča subvencionirano zaposlitev 130 brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse Slovenije. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis NVO17 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja in podnebnih sprememb

Rok: 22.1.2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov nevladnih organizacij (NVO).

Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2018

Rok: 22.1.2018

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja.

Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2018

Rok: 22.1.2018

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu,