Aktualno

Objavljen je razpis programa Evropa za državljane za leto 2018

12. januar 2018

Povezava do vira: https://www.cmepius.si/8332-2/

Obveščamo vas, da je Izvajalska agencija objavila razpis za zbiranje predlogov programa Evropa za državljane, ki je objavljen na njihovi spletni strani.
Razpis za zbiranje predlogov zajema naslednje sklope in ukrepe programa:

Sklop 1: Evropski zgodovinski spomin (rok 1. 3. 2018)
Sklop 2: Demokratično delovanje in državljanska udeležba (rok 1. 3. 2018)
– Pobratenje mest
– Mreže mest
– Projekti civilne družbe

Za oba sklopa je rok za oddajo prijav 1. marec 2018 (do 12. ure), za ukrepa pobratenje mest in mreže mest pa tudi 3. 9. 2018.

Za lažjo in boljšo prijavo na razpis pa vas vabimo na regijske predstavitve programa, ki jih bomo izvedli:

• 16. januarja 2018 v Postojni (GZS, Območna zbornica Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna)
• 19. januarja 2018 v Kranju (Kovačnica, Župančičeva ulica 22, 4000 Kranj)
• 24. januarja 2018 v Krškem (Grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, 8280 Brestanica)
• 26. januarja 2018 v Velenju (Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, 3320 Velenje)

Predstavitev je namenjena vsem potencialnim prijaviteljem projektov na program Evropa za državljane, ki se želijo seznaniti s podrobnostmi programa. Na dogodkih vam bomo predstavili pravila in pogoje za sodelovanje v obeh sklopih programa, novosti za leto 2018 in vam odgovorili na vaša konkretna vprašanja.
Zaradi omejenega števila mest, vas vljudno prosimo, da se na izbrano lokacijo čim prej prijavite prek spletnega obrazca!
Vse predstavitve se bodo pričele ob 10. uri in bodo trajale predvidoma 2 uri.

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.