Aktualno

Javni razpis 2018-2020 – obvestilo nevladnim organizacijam o seznamu zainteresiranih podjetij za sodelovanje z nevladnimi organizacijami

19. september 2017

Povezava do vira: www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/38886/

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije bo v začetku oktobra 2017 objavilo javni razpis za izvajanje triletnih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo razpisalo razvojni projekt na področju boja proti podnebnim spremembam, ki se bo izvajal v Podsaharski Afriki, v eni od najmanj razvitih držav.

Z razpisom bodo prvič letos spodbudili nevladne organizacije, da prijavijo projekt skupaj s partnerjem iz zasebnega ali javnega sektorja. Ministrstvo z razpisom podpira izvajanje projektov nevladnih organizacij, hkrati pa odpira priložnost tudi podjetjem, da se glede na svoj poslovni interes vključijo v projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Da bi se nevladne organizacije lahko v čim zgodnejši fazi povezale s podjetij, v nadaljevanju objavljajo seznam podjetij, ki so potencialno zainteresirana za sodelovanje z nevladnimi organizaciji. Nevladne organizacije se lahko po lastni presoji povežejo s podjetji in dogovorijo za morebitno sodelovanje pri pripravi projekta.

V sredini oktobra 2017 bodo organizirali delavnico za zainteresirane prijavitelje na javni razpis, na katero bodo povabili tudi podjetja. Delavnica bo dodatna priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o morebitnih partnerstvih med nevladnimi organizacijami in podjetji.

http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/6/38886/

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.