Aktualno

Partnerstvo za spremembe

12. september 2017

Povezava do vira: www.partnerstvozaspremembe.si

Partnerstvo za spremembe, inovativna platforma sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju (www.partnerstvozaspremembe.si), se nadaljuje v 4. krog in odpira svoja vrata kar najširšemu krogu družbe.

Ministrstvo za javno upravo priložnost za sodelovanje ponuja vsem, ki prepoznavajo pomen odgovornosti, inovativnosti in sodelovanja. Tokrat iščejo izzive, katerih rešitev bi povečala kakovost življenja in izboljšala poslovno okolje v Sloveniji.
Resnično si želijo, da bi se jim pridružili tudi vi. Prepričani smo, da bodo domišljene rešitve prinesle nove priložnosti. Vsi skupaj se bomo učili sodelovati na drzen in igriv način ter ob tem nizali pozitivne učinke za Slovenijo. Zato si želijo, da bi se pri reševanju izzivov povezalo čim več ljudi, saj lahko meje premikamo le skupaj.
Upamo, da boste sprejeli izziv in se nam pridružili, saj bomo tako skupaj krepili Partnerstvo za spremembe in dokazali moč sodelovanja. 

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.